Obowiązek szkolny:

Wychowanie przedszkolne:

SKŁADANIE DOKUMENTÓW na rok szkolny 2017/18: terminy i wzory

Lista Kandydatów zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego
do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego
w Rupniowie na kolejny rok szkolny, tj. 2017/2018 ⇒


Są wolne miejsca!!! Zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej

Pismo Pani Minister